Çünkü yaşadığımız hayatta durağanlığa yer yok...

1990'lardan başlayarak değişen alışkanlıklar, Türkiye'de siyah poşetten hışır poşete geçişi başlattı;

Ve biz bir zamanlar poşetçiydik...

Hayat durağan değildi ve alışkanıklar çok hızlı değişmiş, her şeyin ambalaj ihtiyacı artmıştı; Ve poşetler yetmeynce bizde Ambalaj Center olduk…

Öğrendik ki; hayatta hep yeni ve daha iyi şeyler yapmak gerekir, çünkü daha iyi olmaya çalışmayan iyi olarak ta kalamaz…

Daha iyi olmak için; değişen ihtiyaçlarınıza en faydalı çözümler sunabilmek adına İz Endüstriyel olduk.